what>  Street Scene
where>  Delhi
where>  India
when>  2005-02-11
when>  12:54:29